Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Öğrenme-güçlüğü-nedenleri-belirtileri

İlköğretim çağına gelen çocuklar ilkokula başlar ve eğitim hayatlarında ilk öğrendikleri şey okuma ve yazmadır. Ancak bazı çocuklar diğer çocukların başarabildiklerine kolaylıkla ulaşamaz; yani bazıları okuyamaz, bazıları yazamaz, bazıları ise matematikte zorluklar yaşayabilir. Eğer öğrenmede yaşanılan sorun, öğrenmeye yardım eden zihinsel organizasyonun yeterli olmayışından kaynaklanıyorsa buna “öğrenme güçlüğü” adı verilir. Çocuklarda öğrenme güçlüğü nedenleri ve belirtileri hakkında detaylı bilgiler için okumaya devam edin.

***Sponsorlu Reklamlar***

Çocuklarda öğrenme güçlüğü belirtileri

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri

 • Öğrenme güçlüğü duygusal ve bilişsel zekası normal ya da normalüstü olan bireylerde görülür. Dolayısıyla zihinsel bir engel nedeniyle öğrenmede ortaya çıkan güçlükler, öğrenme güçlüğü ile kesinlikle karıştırılmamalıdır.
 • Öğrenme güçlüğü geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bu yelpaze içinde  disleksi (okuma bozukluğu), disgrafi (yazma bozukluğu), diskalkula (matematik bozukluğu) gibi bozukluklar vardır.

Öğrenme güçlüğünün nedeni henüz tam olarak aydınlığa kavuşmamıştır. Yaygın olarak kabul edilen görüşe göre, öğrenme güçlüğü çeşitli genetik ve yapısal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan, biyolojik temele dayalı bir işlevsel bozukluktur.

Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

 • Harf-ses ilişkisini kurmakta zorlanır. Bazı harflerin seslerini öğrenemez, harfin şekli ile sesini birleştiremez.
 • b-d, p-q, m-n, b-m, 6-9 gibi harf ve rakamlar arasındaki farkı göremezler, karıştırırlar; bu nedenle örneğin “bebe” yi “dede” diye okur, 6 yerine 9 yazabilirler.
 • Okurken ya da yazarken kelime içindeki harflerin yerlerini değiştirir, örneğin “için” kelimesini “çini” olarak okur ya da kelimeleri yüksek sesle okurken harfleri ve heceleri atlayabilir, ekleyebilir.
 • Satır karıştırır, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanır, okumayı sökemez ya da okuması yavaş ve hatalı olabilir.
 • Yaşıtlarına göre el yazısı okunaksız ve yavaştır.
 • Tahtadaki yazıyı defterine yazarken ya da öğretmeninin okuduğunu defterine yazarken zorlanır.
 • Defteri düzensizdir, satırı ve sayfayı iyi kullanamaz. İmla hataları yapar.
 • Sayı kavramını anlamakta güçlük çeker (beş mi bir mi büyüktür, hangisi az gibi)
 • Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanır ve karıştırır (+ yerine ? gibi).
 • Ödevlerini alamaz ya da eksik alır. Ev ödevlerini yaparken yavaş ve verimsizdir. Ders çalışmayı sevmez, ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk sıkılır, ödevlerini yaparken birinin yardımına ihtiyaç duyar. Başarılı olmadığı zamanlarda motivasyonu kolay düşer.
 • Dikkati kısa sürelidir, kolayca dağılır. Verilen yönergeleri anlamada ve uygulamada güçlük çeker.
 • El, ayak ve göz arasında koordinasyon sağlayamaz. Ayakkabı bağlama, düşme ilikleme gibi motor becerilerde sorun yaşar.
 • Bir cümle ya da problemin ortasından başlayıp düşüncelerini anlatır, ya da bir anda bir cümlenin ortasında durabilir.
 • Benlik algısı düşüktür.
 • Öğrenme ile ilgili çok sayıda travmatik yaşantıları vardır. Bu nedenle okuldan kaçma, okul reddi, karın ağrısı gibi davranış bozuklukları görülür.

***Sponsorlu Reklamlar***

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here